Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

 • 01
 • 02


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 • 1
 • 2
 • 3

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

МӘМС туралы қызқаша

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06


Көп қойылатын сұрақтарға жауап

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 • -1618558351-001
 • -1618558351-003
 • -1618558351-004
 • -1618558351-005
 • -1618558351-006
 • -1618558351-007
 • -1618558351-008
 • -1618558351-009
 • -1618558351-010
 • -1618558351-011
 • -1618558351-012
 • -1618558351-013


 • kz


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4


МӘМС туралы видеоблог


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының ресми сайты


Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 

МАЗМҰНЫ 

Осы Заң азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық құқықтарын іске асыру мақсатында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді. 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар 

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1) аударымдар – жұмыс берушілер өз қаражаты есебінен әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына төлейтін, өздеріне аударымдар төлеу жүзеге асырылған медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті алу құқығын беретін ақша; 

2) аударымдарды және (немесе) жарналарды төлеушілер (бұдан әрі – төлеушілер) – осы Заңда белгіленген тәртіппен аударымдарды және (немесе) жарналарды есептеуді, ұстап қалуды, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударуды, төлеуді жүзеге асыратын тұлғалар; 

3) әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан әрі – қор) – аударымдар мен жарналарды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алуды және оларға ақы төлеуді жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;